Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Publikacje

Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności

Oddajemy w Państwa ręce "Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności", w którym znajdą Państwo informacje oraz praktyczną wiedzę umożliwiające wdrożenie innowacyjnej usługi aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Publikacja stanowi wynik doświadczeń zebranych w trakcie testowania skuteczności modelu oraz prac Grup Roboczych zaangażowanych w opracowanie wstępnej i ostatecz- nej jego wersji (w ich skład wchodzili przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy).

Intencją naszą było, by Przewodnik stanowił kompendium wiedzy umożliwiające wdrożenie modelu w środowiskach lokalnych, przy jednoczesnym dopasowaniu jego for- muły do panujących w nich warunków.

Liczymy, że zainspiruje Państwa do nowego spojrzenia na proces aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i zachęci do stosowania sprawdzonych przez nas rozwiązań w podejmowanych przez Państwa działaniach na rzecz tej grupy.

Grzegorz Jucewicz – kierownik projektu
Anna Puławska-Rodzik – mentor merytoryczny

Poniżej "Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności" w pełnej wersji do pobrania za darmo.

 

    Plik PDF, 154 stron, 11,2MB

    Pobierz za darmo

  

 

 

 

 

Pobierz załączniki do przewodnika:

Raport końcowy - Ewaluacja wewnętrzna etapu testowania Modelu Trener Aktywności.pdf

Raport końcowy - Ewaluacja zewnętrzna w Projekcie Innowacyjnym Trener Aktywności.pdf

Wzory dokumentow TA.zip

    

 

Zatrudnienie wspomagane - przewodnik po usłudze

Zatrudnienie wspomagane jest usługą, która, pomimo że nie istnieje jeszcze w systemie wsparcia gwarantowanym przez polskie państwo, to jednak zdobywa coraz większe uznanie wśród podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. Zapoczątkowane na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, dzięki staraniom Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ponad dziesięć lat temu zostało wprowadzone we Wrocławiu, jako skuteczna metoda poszukiwania i utrzymania zatrudnienia (głównie osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i sprzężoną). Od tego czasu powstało bardzo wiele dobrych praktyk w realizacji tej usługi, ale żadna z nich nie była skierowana do różnorodnej grupy osób z niepełnosprawnością i zakończona badaniami, które posłużą budowaniu modelu zatrudnienia wspomaganego. Niniejszy podręcznik stanowi swego rodzaju kompendium, nie tylko dla osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności, ale przede wszystkim dla instytucji czy organizacji chcących wdrożyć taką usługę dla zwiększenia skuteczności swoich działań prozatrudnieniowych, adresowanych do tej grupy osób. Wiele kontrowersji w środowisku organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami budzi kwestia ostatecznego kształtu modelu zatrudnienia wspomaganego. Praktyczne doświadczenia Fundacji Eudajmonia, wynikające z wielu intensywnych miesięcy testowania tej usługi, mogą być przydatne innym podmiotom w konstruowaniu swojej, adekwatnej do własnych potrzeb i budżetu, formy wsparcia. Autorzy publikacji nie uzurpują sobie prawa do rozstrzygania, jakie działania z pewnością konstytuują model, jakie są niezbędne, jakie fakultatywne. Pokazują tylko, na podstawie badań własnych, wady i zalety pewnych rozwiązań i zostawiają Czytelnikowi decyzję wyboru. To zapewne największa wartość tego podręcznika.

Marta Gawryluk

Poniżej "Zatrudnienie wspomagane - przewodnik po usłudze" w pełnej wersji do pobrania za darmo.

 

    Plik PDF, 226 stron, 11,3MB

    Pobierz za darmo

    
 
 
 
 

 "Zatrudnienie wspomagane uznane jest w Europie i na świecie za najskuteczniejszą metodę wspierania osób niepełnosprawnych w zdobyciu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia. Indywidualna praca specjalisty ds. zatrudnienia – Trenera Pracy - ma na celu dopasowanie możliwości do potrzeb pracodawcy i osoby niepełnosprawnej co skutkuje trwałym zatrudnieniem (...) Zależy nam bardzo na dotarciu z dobrymi przykładami do pracodawców, przede wszystkim do tych, którzy nie mieli okazji zatrudniać osób niepełnosprawnych. Pokazujemy korzyści jakie przynosi współpraca z Trenerem Pracy i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Prezentujemy wypowiedzi pracodawców, którzy „odważyli się” na propozycję współpracy i opinie zadowolonych pracowników." Andrzej Jurkian
 

"Zatrudnienie wspomagane w pytaniach i odpowiedziach"

Praktyczny przewodnik dla pracodawców" dostępny jest za darmo.

 
 
 
Problemy z pobraniem? Masz pytania? Napisz do nas! Wyślij maila z prośbą o udostępnienie publikacji na: biuro@eudajmonia.pl

Pobierz załączniki do przewodnika:

Raport końcowy - Ewaluacja wewnętrzna etapu testowania modelu zatrudnienie wspomagane.pdf

Raport końcowy - Ewaluacja zewnętrzna w Projekcie Innowacyjnym Zatrudnienie Wspomagane.pdf

Zatrudnienie Wspomagane jako narzędzie empowermentu.pdf

Wzory dokumentow ZW.zip

      

 

„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”

Model funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych.

 

 

Partnerzy