Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rozwój usług asystenckich w Powiecie Polkowickim

Projekt: "Rozwój usług asystenckich w Powiecie Polkowickim skuteczną formą wspierania w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami" jest współfinansowany ze środków PFRON przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. (www.pcpr.polkowice.pl)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia asystenta funkcjonalnego. Praca asystenta ma na celu kompensację dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz wspieranie klienta w usamodzielnianiu się i jego aktywności społecznej i zawodowej. Asystent funkcjonalny to:  tłumacz języka migowego, przewodnik-tłumacz osób głuchoniewidomych, przewodnik osoby niewidomej i/lub słabowidzącej, asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo/intelektualnie/z doświadczeniem choroby psychicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowymi zasadami świadczenia usług asystenckich

Link do ramowych zasad świadczenia usług asystenckich.

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością:

  • zamieszkujące powiat polkowicki
  • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, sensorycznej, ruchowej lub innej, w tym również sprzężonej,

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do 09.12.2016r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego, a następnie dostarczenia go do biura projektu.

Koordynatorka usługi:

Aleksandra Woszczyna
Tel. 506 908 876
Email: asystent@eudajmonia.pl

Zapraszamy od poniedziałku do  piątku w godzinach: 9.00 – 14.00

Biuro projektu:

Fundacja Eudajmonia

Ul. Borówkowa 5a

59-101 Polkowice

 e-mail: asystent@eudajmonia.pl

Powrót do: Działania

Partnerzy