Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Własna firma – to się opłaca!

Opublikowano: 2016-10-17

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Własna firma – to się opłaca!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r.– sierpień 2018r.

Cel Projektu - zwiększenie rozwoju przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

DLA KOGO:

Odbiorcami projektu będą osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

  • wiek od 30 roku życia,
  • pozostające bez zatrudnienia,
  • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. z niepełnosprawnościami ( w tym min. osoby starsze po 50 r. ż , długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach),
  • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, złotoryjski,
  • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą osoby z niepełnosprawnościami w tym kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: październik–listopad-grudzień 2016r.

PODSTAWOWE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

  • Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  w tym, wyżywienie,  zwrot kosztów dojazdu.
  • Bezpłatne doradztwo indywidualne ( biznesowe i finansowe)  w tym coaching biznesowy – m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
  • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 23,000 tys. złotych na firmę dla min. 16 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
  • Wsparcie finansowe (pomostowe) do 1300 zł na miesiąc, udzielane przez okres  do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.

USPRAWNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:  sprzęt wspomagający, wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza.

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Marzena Szewczyk – koordynator projektu
 
Fundacja Eudajmonia
 
ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
 
tel.   504 026 340 , (076) 753 91 39
 
e-mail: wlasnafirma@eudajmonia.pl 

 www: http://www.wlasnafirma-eudaj.pl/

Galeria

Plakat promujący projekt;

Plakat promujący projekt; "Własna firma – to się opłaca!". Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy