Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zatrudnienie Wspomagane III

Logotyp Państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.   Na granatowym tle biały, uśmiechnięty ludzik. Wygląda zza książki, pokazując kciuka do góry.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego  polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy. 

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
 • zamieszkują na terenie jednego z trzech powiatów województwa dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego lub świdnickiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego,
 • są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata) i nie pracują,
 • nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym, niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres realizacji:

W okresie 01.01.2017-31.03.2019 w projekcie planuje się objęć  aktywizacją zawodową 45 osób z województwa dolnośląskiego i 45 osób  z województwa warmińsko-mazurskiego.

Obszar realizacji:

 • województwo dolnośląskie (powiaty: miasto Wrocław, powiat wrocławski i świdnicki)
 • województwo warmińsko-mazurskie (wszystkie powiaty)

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,
 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 3. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
 4. Zwrot kosztów dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.
 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.
 6. Możliwość korzystania z asystenta czy tłumacza języka migowego.

Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji zakończył się 31.05.2017r. Rekrutacja została przedłużona do 30.06.2017r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Informacje dodatkowe

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Koordynator projektu:
Jagienka Mindur
600 912 804

Pliki do pobrania

Galeria

Plakat promujący projekt;

Plakat promujący projekt; "Zatrudnienie Wspomagane III". Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy