Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Kluby Aktywności i Rozwoju – Świdnica i Wrocław

Belka z logotypami - od lewej strony - 1. logotyp - Fundusze Europejskie | Program Regionalny, 2. logotyp - Rzeczpospolita Polska, 3. logotyp - Dolny Śląsk, 4. logotyp - Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny.

  Na granatowym tle biały, uśmiechnięty ludzik. Wygląda zza książki, pokazując kciuka do góry.

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie: „Kluby Aktywności i Rozwoju – Świdnica i Wrocław” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren:

 • powiatu świdnickiego,
 • powiatu wrocławskiego,
 • miasta Wrocław.

Grupą docelową jest 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn) z niepełnosprawnością
(w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) z terenów wyżej wymienionych powiatów, które są:

 • nieaktywne zawodowo (w wieku aktywności zawodowej),
 • w tym wywodzące się z obszarów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • wielokrotnie wykluczonych,
 • korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Wsparciem zostaną również objęte osoby z najbliższego otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla uczestników projektu)

Projekt zakłada funkcjonowanie dwóch klubów – w Świdnicy oraz we Wrocławiu i okolicach

Klub Aktywności i Rozwoju - Świdnica:

I  edycja – XI.2019 – XII.2020
II edycja – I.2021 –  II.2022

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Świdnica odbywać się będą w Świdnicy przy ul. Wróblewskiego 4C-F 

Klub Aktywności i Rozwoju – Wrocław:

I edycja – X.2019 – XI.2020
II edycja – XII.2020 – II.2022

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Wrocław odbywać się będą w biurze Fundacji Eudajmonia przy ul. Kościuszki 80A.

W klubach zlokalizowanych w Świdnicy i we Wrocławiu prowadzone będą zajęcia grupowe, w ramach 3 pracowni:

 1. rehabilitacyjno-terapeutycznej, której celem będzie poprawa kondycji psychofizycznej, zwiększenie sprawności, zmniejszenie dyskomfortu. Pracownia będzie funkcjonowała w oparciu o zajęcia fizyczne usprawniające, a także grupową terapię w formie: muzykoterapii, arteterapii, ćwiczeń relaksacyjnych/oddechowych, elementów dramy.
 2. aktywności społecznej, której celem będzie rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wzrost samodzielności i dojrzałości psychospołecznej. Pracownia będzie funkcjonowała w oparciu o innowacyjny model Trenera Aktywności skoncentrowany na rozwoju, utrwalaniu i testowaniu w procesie aktywizacji. społecznej gł. kompetencji: intrapersonalnych, interpersonalnych i organizacyjnych.
 3. aktywności zawodowej, której celem będzie zwiększenie gotowości zatrudnieniowej i przybliżenie do realiów współczesnego rynku pracy. Pracownia będzie funkcjonowała w oparciu o innowacyjny model Zatrudnienie Wspomagane skoncentrowany na wsparciu aktywizacji zawodowej przy udziale trenera pracy zorientowanego na przygotowaniu uczestników do odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Zajęcia uzupełniane będą próbkami pracy, wizytami u pracodawców, symulacjami rozmów rekrutacyjnych.

Kluby będą funkcjonowały od poniedziałku do piątku, średnio po 6 godzin dziennie.

W ramach projektu będzie można skorzystać również z:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia trenera aktywności,
 • wsparcia trenera pracy,
 • wsparcia asystenta funkcjonalnego osoby z niepełnosprawnością,
 • szkolenia zawodowego,
 • możliwości odbycia stażu zawodowego/zatrudnienia,
 • terapii psychospołecznej.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano kompleksowe
i zindywidualizowane wsparcie obejmujące realizację usług aktywnej integracji o charakterze co najmniej społecznym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATN

Dokumenty do pobrania dla kandydatów do projektu:

1. Formularz rekrutacyjny KAiRŚiW.doc

2. Formularz rekrutacyjny KAiRŚiW.pdf

3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KAiRŚiW.doc

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KAiRŚiW.pdf

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane osoby!

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać na adres biura projektu - Fundacji Eudajmonia.

Biuro Projektu:

Fundacja Eudajmonia
ul. Kościuszki 80A, 50 – 441 Wrocław

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 09:00 -15:00

RPDS.09.01.01-02-0078/18
Całkowita wartość projektu: 2 963 765,28 zł
Kwota dofinansowania: 2 815 247,28 zł

Projekt zakłada funkcjonowanie dwóch klubów – w Świdnicy oraz we Wrocławiu
i okolicach

Klub Aktywności i Rozwoju - Świdnica:

I  edycja – XI.2019 – XII.2020
II edycja – I.2021 –  II.2022

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Świdnica odbywać się będą w Świdnicy przy ul. Wróblewskiego 4C-F 

Klub Aktywności i Rozwoju – Wrocław:

I edycja – X.2019 – XI.2020
II edycja – XII.2020 – II.2022

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Wrocław odbywać się będą w biurze Fundacji Eudajmonia przy ul. Kościuszki 80A.

Galeria

Plakat promujący projekt; „Kluby Aktywności i Rozwoju Świdnica i Wrocław”. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Plakat promujący projekt; „Kluby Aktywności i Rozwoju Świdnica i Wrocław”. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy