Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolenia komputerowe Start w ICT (rekrutacja zakończona)

Start w ICT – rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców

Okres realizacji projektu:  01.04.2014 – 30.06.2015

Nr projektu: UDA-POKL.09.06.02-02-250/13

Kwota przyznanego dofinansowania:  532 974,30 zł

Beneficjent:  Polska Izba Młodych Przedsiębiorców i Fundacja Eudajmonia

Osoba do kontaktu: Małgorzata Franczak

tel.  881 477 009 e-mail:komputery@eudajmonia.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i realizowany w ramach priorytetu Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Cel projektu:  zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego 192  mieszkańców województwa dolnośląskiego z wykształceniem co najwyżej średnim w okresie od 04.14 do 06.15

Krótki opis działań w ramach projektu: szkolenia komputerowe w grupach ok. 12 osobowych realizowane w miejscach zamieszkania uczestników projektu (pod warunkiem zebrania się grupy);   każde szkolenie obejmuje 4 moduły tematyczne:

  1.  Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  2. Przetwarzanie tekstów
  3. Arkusze kalkulacyjne
  4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 Szkolenie trwa 76 godz. i kończy się egzaminem na poziomie ECDL Start uprawniającym do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa dolnośląskiego w wieku 18-64 lata z wykształceniem co najwyżej średnim

Miejsce realizacji projektu: obszar Dolnego Śląska

 

Pliki do pobrania

Powrót do: Działania

Partnerzy