Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„Kasa na start”- prowadzenie działalności gospodarczej

Belka z logotypami.

od lewej strony - 1. logotyp - Fundusze Europejskie | Program Regionalny, 2. logotyp - Rzeczpospolita Polska, 3. logotyp - Dolny Śląsk, 4. logotyp - Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny

>>Link do najnowszych aktualizacji projektu!<<

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie „Kasa na start”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest tworzenie nowych i  trwałych  miejsc pracy poprzez zatrudnienie min. 90% z 28 osób  26 osób z niepełnosprawnością od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo, bezrobotnych  i zamieszkujących  teren województwa  dolnośląskiego. W efekcie projektu zostanie utworzonych  26 miejsc pracy w ramach udzielonych  EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz 26 osób otrzyma  bezzwrotne środki na podjęci działalności.

Dla kogo?

Jeśli jest osobą z niepełnosprawnością pozostającą bez zatrudnienia czyli:

  • bezrobotną lub bierną zawodową 
  • powyżej 30 roku życia lub  osobą z niepełnosprawnością w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: 
  • osobą 50+
  • długotrwale bezrobotną
  • osobą z niskimi kwalifikacjami

 

Skontaktuj się z nami!

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 26 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

- przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr.  2000 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości  śr. 2000 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

Kwota dofinansowania : 1 640 315,32 zł

Całkowita wartość projektu: 1 695 105,60zł

Aktualizacja – 09.03.2022

Fundacja ogłasza rekrutację!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 18.03.2022 do dnia 01.04.2022

Rekrutacja Etap I: założenie prze Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Jeśli nie zostanie zrekrutowana pełna pula uczestników wówczas terminy ulegną wydłużeniu.

 

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Pliki do pobrania

Galeria

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy